Ze względu na przebudowę sieci ciepłowniczej w dniach 31.08.2020 – 11.09.2020 r. w rejonie skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul. Betonową zostanie zmieniona organizacja ruchu. Zamknięty zostanie jeden pas ul. Krochmalnej (w kierunku ul. Diamentowej), a ruch zostanie przeniesiony na przeciwległy pas jezdni. W rejonie skrzyżowania zostanie ograniczona możliwość skrętu w lewo z ul. Krochmalnej (w kierunku ul. Diamentowej) w ul. Betonową, natomiast z ul. Betonowej będzie dopuszczony jedynie skręt w prawo w ul. Krochmalną. Jednocześnie zamknięty całkowicie pozostaje odcinek ul. Betonowej od ul. Krochmalnej do ul. Piekarskiej. Ruch zostanie przekierowany na ul. Przeskok oraz ul. Ciepłą.