Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, stawka VAT na ciepło na okres od 1 stycznia  do 31 marca 2022 r. została obniżona z 23% do 8%. Skutkować to będzie obniżką cen ciepła dla konsumentów w tym okresie średnio o 12%.