Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w minionym roku na inwestycje przeznaczyło prawie 50 mln zł. Zmodernizowano 7 kilometrów starych rurociągów, wybudowano prawie 6 km nowych sieci. Ciepło systemowe popłynęło do 54 nowych budynków o łącznej zamówionej mocy cieplnej na poziomie 19,3 MW. Ponad to wydano ponad 100 dokumentów określających warunki przyłączenia kolejnych obiektów do lubelskiego systemu ciepłowniczego.

Nowe przyłączenia w 2020 roku realizowane były w dzielnicach: Bronowice, Czechów, Czuby, Felin, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda Stare Miasto, Śródmieście, Węglin Południowy, Wieniawa, Wrotków oraz Za Cukrownią. Dominowały budynki mieszkaniowe, które stanowiły 71% nowych przyłączeń, pozostałe to budynki użyteczności publicznej
z udziałem 27% oraz budynki usługowe 2%.

Wśród największych przyłączeń na rynku pierwotnym można wymienić: rozbudowujące się Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Szkołę Podstawową, Przedszkole i Żłobek przy
ul. Berylowej, budynki mieszkalne przy al. Racławickich, ul. Diamentowej, Koralowej, Kwarcowej, Kompozytorów Polskich, Królowej Jadwigi, Urbanowicza, Wolińskiego, Zalewskiego. Łączna wartość zamówionej mocy cieplnej nowoprzyłączonych budynków na rynku pierwotnym wyniosła 17,3 MW

Na przyłączenie do sieci ciepłowniczej zdecydowali się również właściciele budynków korzystających dotychczas z indywidualnych źródeł ogrzewania. Wśród przyłączeń na rynku wtórnym znajduje się m.in. Muzeum Narodowe przy ul. Zamkowej, Klasztor Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Bernardyńskiej, Szkoła im. Królowej Jadwigi przy ul. Długosza, Lubelska Izba Lekarska przy ul. Chmielnej, budynek zależący do ZNK przy ul. Rybnej. Łączna wartość zamówionej mocy cieplnej nowoprzyłączonych budynków na rynku wtórnym wyniosła 2 MW.

Obecnie LPEC S.A. na niespotykaną dotąd skalę modernizuje i rozbudowuje system ciepłowniczy we wszystkich kierunkach, w jakich rozwija się miasto. Jest to możliwie dzięki pozyskanym funduszom europejskim z Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Rozbudowa systemu ciepłowniczego poprawia dostępność do ciepła systemowego, ma również bezpośredni wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i poprawę jakości powietrza w Lublinie – wyjaśnia Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A. I dodaje: – Budynki zasilane ciepłem systemowym z sieci LPEC są neutralne w zakresie niskiej emisji, bezpośredniej przyczyny smogu w mieście.

LPEC S.A. w latach 2011 – 2020 przyłączyło 530 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 167 MW, co stanowi 25% całego rynku ciepła systemowego w Lublinie. Obecnie do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 4000 budynków, co stanowi aż 75% lubelskich gospodarstw domowych.