Redakcja Dziennika Wschodniego ogłosiła zwycięzców XXVII edycji Rankingu Najlepszych Firm Lubelszczyzny Złota Setka. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. po raz kolejny znalazło się wśród największych firm w województwie oraz uplasowało się na szóstej pozycji wśród największych inwestorów oraz na trzeciej wśród największych firm usługowych.

LPEC S.A. realizuje obecnie największy w historii firmy program inwestycyjny w rozwój lubelskiego systemu ciepłowniczego. Jest to możliwie dzięki pozyskanym funduszom europejskim z Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Spółka w latach 2017 – 2022 na inwestycje przeznaczyła ponad 240 mln zł. Dzięki temu wybudowano 35 km nowych sieci, 38 km kompleksowo zmodernizowano. Do sieci ciepłowniczej przyłączono ponad 300 budynków o łącznej mocy cieplnej ponad 100 MW co stanowi 16% rynku ciepła systemowego w Lublinie.

Obecnie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z największych i najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce, na który składa się 465 km sieci ciepłowniczych i 2350 węzłów cieplnych. 80% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 4000 budynków, co stanowi aż 75% lubelskich gospodarstw domowych.