Redakcja Dziennika Wschodniego ogłosiła zwycięzców XXVI edycji Rankingu Najlepszych Firm Lubelszczyzny Złota Setka. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. po raz kolejny znalazło się wśród największych firm w województwie oraz uplasowało się na czwartej pozycji wśród największych inwestorów.

LPEC S.A. modernizuje i rozbudowuje system ciepłowniczy we wszystkich kierunkach realizowanej rozbudowy urbanistycznej Lublina. Jest to możliwie dzięki pozyskanym funduszom europejskim z Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Spółka w latach 2017 – 2021 na inwestycje przeznaczyło ponad 190 mln zł. Dzięki temu wybudowano 23 km nowych sieci, 34 km kompleksowo zmodernizowano. Do sieci ciepłowniczej przyłączono 260 budynków o łącznej mocy cieplnej 86 MW co stanowi 13% rynku ciepła systemowego w Lublinie.

Obecnie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z największych i najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce, na który składa się 470 km sieci ciepłowniczych i 2200 węzłów cieplnych. 80% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 4000 budynków, co stanowi aż 75% lubelskich gospodarstw domowych.