Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe z Lublina do dołączania do naszego projektu edukacyjnego „Lekcje ciepła”. Specjalnie dla klas I-III przygotowaliśmy również zajęcia z zakresu niemarnowania zasobów planety – temat zawsze istotny nawet jeśli za oknem robi się ciepło.

W bieżącym roku szkolnym „Lekcje Ciepła” udostępnione zostały na platformie e-learningowej, która uławia korzystanie z atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Proponowane zajęcia uczą o cieple, energii, zasobach i ekologii. Program jest dostępny online pod adresem www.lekcjeciepla.pl.

E-learning „Lekcji Ciepła” został opracowany z myślą o klasach I-III i IV-V szkół podstawowych. Zajęcia pełne są obrazowych przykładów, doświadczeń, eksperymentów i pobudzających wyobraźnię porównań. Wyjaśniają kwestie produkcji i oszczędzania energii, powstawania zanieczyszczeń powietrza, przeciwdziałania smogowi, a także niemarnowania zasobów i dbania o planetę. Wysoką jakość treści pochwalił Wojciech Dindorf, fizyk i matematyk, który opiniuje podręczniki szkolne. Treści edukacyjne dostępne na platformie z powodzeniem pomogą nauczycielom w prowadzeniu zajęć, a w przypadku edukacji zdalnej, także uczniom w samodzielnym przyswajaniu omawianych zagadnień. Klasy biorące udział w projekcie mogą także uczestniczyć w ogólnopolskim badaniu wiedzy o cieple oraz energii i zdobywać w nim nagrody.

Lekcje Ciepła w naszym mieście to część ogólnopolskiej inicjatywy organizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i dostawców ciepła systemowego. Projekt ten został wyróżniony w 2019 roku przez Komisję Europejską w ramach konkursu doceniającego oddolne inicjatywy wspierające poszanowanie energii, podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie e-learningu www.lekcjeciepla.pl. Dla wszystkich szkół, które zechcą zorganizować „Lekcje ciepła” dla swoich uczniów, przygotowaliśmy nagrody w postaci albumów edukacyjnych. Ponadto uczniowie otrzymają specjalne dyplomy. Dla szkół przygotowaliśmy również plakaty informujące u udziale w projekcie oraz certyfikaty „Szkoła pełna ciepła”. Szkoły zainteresowane udziałem w „Lekcjach ciepła” prosimy o kontakt z Działem Strategii i Marketingu LPEC S.A. (marketing@lpec.pl, 81 4520336).

Pragniemy również podkreślić, że patronat honorowy nad projektem ekologiczno-edukacyjnym „Lekcje Ciepła” objął Prezydent Lublina Pan Krzysztof Żuk.