Spodziewane ocieplenie spowodowało, że większość budynków nie potrzebuje już tyle ciepła do ogrzewania pomieszczeń. W związku z powyższym Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. przełącza pracę systemu ciepłowniczego na tzw. tryb letni. Co to oznacza?? Od dziś aż do jesieni, całe miasto będzie zasilała tylko jedna elektrociepłownia, zapewniając głównie ciepłą wodę w kranach.

W sezonie grzewczym 2021/2022 mieszkańcy Lublina z ciepła systemowego korzystali przez 243 dni czyli dwie trzecie roku, a średnia temperatura wyniosła +4,22 st. C. Najzimniejszym miesiącem był grudzień ze średnią temperaturą -1,55 st. C, najzimniejszym dniem był 27 grudnia 2021 roku ze średniodobową temperaturą -9,44 st. C.

Należy wspomnieć, że „sezon grzewczy” jest jedynie pojęciem umownym. To odbiorcy decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone lub wyłączone. Nie istnieje także konkretny termin rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. Jedynie dla własnych potrzeb analitycznych LPEC ustala go na podstawie informacji, kiedy większość odbiorców rozpoczyna lub kończy ogrzewanie swoich obiektów. W tamtym roku np. początek tak wyznaczonego sezonu przypadł na 6 września 2021 roku a koniec na 6 maja 2022 roku.