Informujemy, że ruch uliczny w rejonie ronda im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy CH Leclerc zostanie przywrócony 1 września br. o godzinie 3:00. Sygnalizacja świetlna zostanie uruchomiona o godzinie 7:00.

Utrudnienia w ruchu spowodowane były przebudową sieci ciepłowniczej DN 400 w rejonie ulicy Zana i polegały na zamknięciu ul. Bohaterów Monte Cassino przy rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania w dwóch etapach:
• 1 etap – 17-24 sierpnia br.: zamknięcie wylotu z ronda (od strony ul. Leonarda)
• 2 etap – 25-31 sierpnia br.: zamknięcie wlotu na rondo (od strony CH Leclec)

Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z realizowanymi pracami.