Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. otrzymało certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą ISO 50001.

Audyt przeprowadzony 17 grudnia 2020 roku przez UDT Cert (Urząd Dozoru Technicznego) potwierdził wdrożenie i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zużyciem energii oraz efektywnego jej wykorzystania.

Poprawa efektywności energetycznej jest integralnym elementem strategii rozwoju naszej firmy. Proces certyfikacji pozwolił nam lepiej zorganizować i usystematyzować prowadzone już działania – podkreśla Marek Goluch, prezes Zarządu LPEC S.A.

Poprawie efektywności energetycznej w LPEC S.A. służą przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie remontów i przebudowy obiektów firmy, modernizacji urządzeń i instalacji sieci ciepłowniczych, wymiany izolacji sieci przesyłowych, wykorzystywania OZE do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną budynków biurowych Spółki oraz prowadzone działania edukacyjne.

Efektem podjętych działań ma być mniejsze zużycie energii w najważniejszych obszarach działalności firmy. Stosowanie standardu zgodnego z normą ISO 50001 dodatkowo opiera się na założeniu, że organizacja zużywająca energię będzie przeprowadzać okresowe audyty i przeglądy energetyczne oraz poddawać systematycznej ocenie swój system zarządzania energią w celu osiągania coraz lepszej wydajności energetycznej.