Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. informuje, że od dnia 20.09.2022 r zostanie przywrócona dla ruchu ul. Długa i ul. Wyzwolenia w rejonie skrzyżowania z ul. Wilczą oraz ul. Wilcza w obu kierunkach na odcinku od ul. Sulisławickiej do skrzyżowania z ul. Długą i ul. Wyzwolenia. Jednocześnie informujemy, że od dnia 21.09.2022 r do 07.10.2022 r zamknięty dla ruchu pojazdów  będzie odcinek ul. Wilczej pomiędzy  skrzyżowaniem ul. Długiej i ul. Wyzwolenia, a skrzyżowaniem ul. Żelaznej i ul. Sokolniki z zachowaniem dojazdów do posesji.