Życzenia Wiary, Nadziei, Miłości i Pokoju składają Państwu

Pracownicy oraz Zarząd Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.