Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. informuje, że w związku z rewitalizacją i przebudową sieci ciepłowniczej przy ul. Wilczej nastąpi zamknięcie wjazdu do ul. Sokolniki od strony ul. Wilczej. Dojazd i wyjazd z posesji przy ul. Sokolniki będzie możliwy od ul. Mickiewicza. Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona od 7 do 18 listopada br.

Przebudowa sieci jest realizowana w ramach projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na lata 2014 – 2020. Projekt dotyczy wymiany 23 km strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie. Celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła oraz tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji projektu to poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do mieszkańców oraz poprawa stanu jakości powietrza w Lublinie i na obszarach sąsiadujących poprzez obniżenie emisji w źródłach ciepła zasilających system ciepłowniczy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.