Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
327 788 988

E-mail:
info@lpec.pl

Ciepło Systemowe

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Wskaźniki systemu ciepłowniczego

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. określiło wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2019 dla sieci ciepłowniczej w lubelskim systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej

System ciepłowniczy

Cie­pło systemowe produkuje się w elek­tro­cie­płow­niach lub cie­płow­niach odda­lo­nych od cen­trów miast. Stamtąd, za pomocą sieci cie­płow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dociera do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody. Budy­nek przy­łą­czony do sys­temu cie­płowniczego wypo­sa­żony jest w wewnętrzną insta­la­cję cen­tral­nego ogrze­wa­nia wypeł­nioną wodą, która następnie tra­fia do kalo­ry­fe­rów w całym budynku.

Poznaj system ciepłowniczy

Ciepła woda

Czy wiesz, że ciepła woda w kranie i ta, która krąży w kaloryferach to nie to samo? W kranie znajduje się woda wodociągowa, podgrzewana w specjalnym urządzeniu, zwanym węzłem cieplnym, który najczęściej jest usytuowany w piwnicy budynku. Woda w kranie nigdy nie miesza się z wodą z sieci ciepłowniczej.

Dowiedz się więcej

Kogeneracja

Ciepło systemowe dostarczane z elektrociepłowni produkowane jest w procesie kogeneracji, czyli jednocześnie z prądem. W ten sposób powstaje niemal 2/3 całego ciepła w Polsce. Dzięki temu sprytnemu procesowi spala się o 20 proc. mniej paliwa (np: węgla) i emituje o 30 proc. mniej dwutlenku węgla, niż gdyby ciepło i prąd produkowane były osobno.

Poznaj kogenerację

Magazyn ciepła systemowego

Zdjęcie do artykułu Niska, czyli szkodliwa emisja

Niska, czyli szkodliwa emisja

Głównym źródłem niskiej emisji są kotły i piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych i lokalnych kotłowniach oraz transport samochodowy

Zdjęcie do artykułu Ile OZE w ciepłownictwie systemowym

Ile OZE w ciepłownictwie systemowym

Na koniec dekady udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto ma wynieść co najmniej 23 procent

Zdjęcie do artykułu Jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Rządowe plany transformacji energetycznej pozytywnie oceniają eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. W PEP 2040 podkreślono potencjał ciepłownictwa systemowego w walce…

Zdjęcie do artykułu Sadźmy lasy. W mieście

Sadźmy lasy. W mieście

Tworzenie zieleńców, sadzenie drzew i zakładanie ogrodów to nie są fanaberie miejskich hipsterów, ale konieczność. Las w mieście to ludzkie…