Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Wskaźniki systemu ciepłowniczego

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Efektywność energetyczna lubelskiego systemu ciepłowniczego

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. określiło wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2023 dla sieci ciepłowniczej w lubelskim systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

  1. Udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci w ciągu roku kalendarzowego

αDH = 82,67%

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

  1. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła systemowego w Lublinie w 2023 roku

WP,c = 0,36

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

  1. Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci w ciągu roku kalendarzowego:

UDH = 8,36%

Wskaźnik obliczono zgodnie z art. 116 punkt 14 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

  1. Informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła systemowego dystrybuowanego przez LPEC S.A., wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów za rok 2022

Sam system dystrybucyjny również spełnia wysokie standardy techniczne: 81% sieci ciepłowniczych to nowoczesne rurociągi preizolowane. Spółka wprowadza również najnowsze dostępne na rynku technologie, umożliwiające niemal bezobsługowe zarządzanie całym systemem ciepłowniczym, skracając do niezbędnego minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, awarii czy prowadzonych bieżących odczytów urządzeń pomiarowych. Obecnie w firmie funkcjonują m.in. system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła.