Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Lubelski system ciepłowniczy

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lubelski system ciepłowniczy

Na Lubelski system ciepłowniczy składają się sieć ciepłownicza zarządzana przez LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz w Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

Sieć ciepłownicza zarządzana przez LPEC S.A. stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. Podstawę systemu stanowi układ sieci o średnicy rurociągów od 2xDn250 do 2xDn700. Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej długości ok. 465 km. 75% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej.

Jedną ze specyficznych cech lubelskiego systemu ciepłowniczego jest duże zróżnicowanie w ukształtowaniu terenu. Różnica pomiędzy najwyższym i najniższym miejscem systemu wynosi ponad 60 m, co powoduje konieczność zachowania w sieci odpowiednio dużego ciśnienia dyspozycyjnego.

Informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła dystrybuowanego przez LPEC S.A., wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów dostępne są u wytwórców ciepła:

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie i poborze ciepła LPEC 2021-23