Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Kontakt

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin
81 741 00 72
info@lpec.pl
Pn.-Pt: 6:45 – 14:45

LPEC S.A. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 87.879.240,00 PLN (wpłacony w całości)
REGON: 430980913
NIP: 712-01-50-496
KRS: 0000492350

Santander Bank Polska S.A.
68 1090 2688 0000 0001 3526 4823

Pogotowie Cieplne
993 /kontakt całodobowy/

Centrum zgłoszeń:
327 788 988
czz@lpec.pl

Rzecznik Prasowy
81 452 03 36
602 418 381
rzecznik@lpec.pl

Dział Relacji z Klientami
– umowy kompleksowe dostarczania ciepła, umowy o świadczenie usług konserwacyjnych, zmiana mocy zamówionej, tel. 81 452 03 69, 81 452 03 72, 81 452 03 73
– faktury za ciepło, tel. 81 452 03 74, 81 452 03 75, 81 452 03 78, 81 452 03 80
– odczyty ciepłomierzy, tel. 81 452 04 85, 81 452 04 86

Dział Eksploatacji
– zgłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego; sezon@lpec.pl
– proste usługi instalacyjne, w tym wymiana grzejnika, tel. 81 452 03 32, 81 452 04 46

Serwis Ciepłomierzy
81 746 70 60

Serwis Pomp
 81 462 45 95

ePUAP
Wymaga to zalogowania się/uwierzytelnienia (Profil zaufany lub podpis kwalifikowany). Proszę uzupełnić odbiorcę pisma.

Logo Google Maps

Znajdź nas w Google Maps

Sprawdź