Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Kontakt

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
ul. Puławska 28
20-822 Lublin
Kancelaria
81 741 00 72
Pn-Pt: 6:45 – 14:45

Pogotowie Cieplne
993
Kontakt całodobowy

Centrum Zgłoszeń LPEC
327 788 988
czz@lpec.pl
Pn-Pt: 7:00 – 15:00

Zarząd – Sekretariat
81 741 25 10
info@lpec.pl

Rzecznik Prasowy
81 452 03 36
602 418 381
rzecznik@lpec.pl

Dział Relacji z Klientami
– umowy kompleksowe dostarczania ciepła, umowy o świadczenie usług konserwacyjnych, zmiana mocy zamówionej, tel. 81 452 03 72, 81 452 03 73
– faktury za ciepło, tel. 81 452 03 74, 81 452 03 75, 81 452 03 78, 81 452 03 80
– odczyty ciepłomierzy, tel. 81 452 04 85, 81 452 04 86, 81 452 03 69

Serwis Ciepłomierzy
81 746 70 60

Serwis Pomp
 81 462 45 95

ePUAP
Wymaga to zalogowania się/uwierzytelnienia (Profil zaufany lub podpis kwalifikowany). Proszę uzupełnić odbiorcę pisma.

LPEC S.A. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 87.879.240,00 PLN (wpłacony w całości)
REGON: 430980913
NIP: 712-01-50-496
KRS: 0000492350

Santander Bank Polska S.A.
68 1090 2688 0000 0001 3526 4823

Logo Google Maps

Znajdź nas w Google Maps

Sprawdź