Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
327 788 988

E-mail:
info@lpec.pl

Dopłaty do wymiany ogrzewania na ciepło systemowe

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. proponuje dopłaty do wymiany ogrzewania i przyłączenia się do ciepła systemowego.

Programu Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC S.A. jest skierowany do właścicieli budynków, którzy planują wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania i przyłączenie się do sieci ciepłowniczej. Dopłaty są niezależne od wszystkich pozostałych programów dofinansowań na wymianę urządzeń grzewczych, co oznacza że mogą z nich skorzystać właściciele nieruchomości, którzy planują aplikować o środki np. z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) lub z Programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie z LPEC S.A. dotyczy wszystkich starych źródeł ogrzewania (również kotłów na paliwo gazowe).

Wartość dofinansowania obliczana jest indywidualnie: zgodnie ze wskaźnikami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości i z Regulaminem Programu Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC S.A. na rok 2022

——————————————————————————————————————

Organizator informuje, że dofinansowanie otrzymane na podstawie umowy bezzwrotnego dofinansowania stanowi dla Beneficjenta przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który w świetle art. 20 ust. 1 w zw. art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przychodem zaliczanym do z innych źródeł przychodów. Przychód ten podlega opodatkowaniu w rozliczeniu rocznym Beneficjenta (podatnika). Jednocześnie Organizator informuje, że po zakończeniu roku podatkowego sporządzi oraz przekaże dla Beneficjenta oraz dla właściwego organu podatkowego informacje podatkową PIT-11.

——————————————————————————————————————-

Szczegółowych informacji na temat Programu Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC S.A. udziela:

Dział Ekonomiczny
Katarzyna Nierubca
mail: katarzyna.nierubca@lpec.pl
telefon: 81 4520 327

Regulamin Programu Dofinansowań LPEC S.A.

Oświadczenie podatkowe