Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
327 788 988

E-mail:
info@lpec.pl

Przetargi

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Informujemy, iż postępowania zakupowe w LPEC S.A. prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej Eb2b 

Lista przetargów

Filtruj listę przetargów

Pokaż przetargi:

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Braci Wieniawskich 7 w Lublinie

Dodano: 10/01/2022

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lublinie 20-822 ul. Puławska 28 tel. 081 741-00-72, fax 081 740-60-32, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Braci Wieniawskich 7 w Lublinie. Obwieszczenie o przetargu

W trakcie

Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin

Dodano: 06/04/2021

Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – z podziałem na 3 odrębne zadania. Każde zadanie będzie stanowiło odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane. Szczegóły każdego z zadań, w tym techniczny opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu, zostaną opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia dla […]

W trakcie

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Dodano: 06/04/2021

Ogłoszenie o profilu nabywcy

W trakcie

Pełnienie funkcji Kierownika budowy dotyczącej Budowy hali garażowej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej

Dodano: 17/09/2020