Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Przyłącz się

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami i zorientowanie się w możliwościach przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nasza oferta skierowana jest do inwestorów pragnących budować nowe obiekty w Lublinie, jak i do osób i instytucji posiadających inne sposoby ogrzewania, które są niezadowolone z ich dotychczasowego funkcjonowania np. z poziomu cen, z zawodności systemów, uciążliwości w eksploatacji czy z konieczności wykonania remontów przy braku środków finansowych. Obecnie odnotowujemy znaczący wzrost zainteresowania ciepłem systemowym z LPEC zarówno wśród inwestorów w segmencie budownictwa mieszkaniowego, jak i usługowo-handlowego.

Etapy postępowania przy przyłączeniu do sieci ciepłowniczej:

  1. Złożenie wniosku o określenie możliwości przyłączenia. Jeżeli przyłączenie jest możliwe:
  2. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
  3. Wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
  4. Podpisanie umowy przyłączeniowej
  5. Opracowanie dokumentacji na przyłączenie (przyłącze, węzeł cieplny, instalacje wewnętrzne)
  6. Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń (m.in. uzgodnienie z LPEC S.A.)
  7. Realizacja inwestycji zakończona odbiorem końcowym
  8. Złożenie zlecenia na dostarczanie ciepła (w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem dostarczania ciepła)
  9. Podpisanie umowy dostarczania ciepła
  10. Rozpoczęcie dostarczania ciepła potwierdzone protokołem

Komfort cieplny i konkurencyjność opłat

Nasza oferta dotycząca przyłączania nowych i istniejących budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki swoim atutom zapewnia odbiorcom ciepła komfort cieplny (jakość, pewność, bezpieczeństwo) i jednocześnie gwarantuje znaczne oszczędności finansowe związane z ogrzewaniem. Sytuacja na rynku czynników energetycznych związana z aktualnymi zmianami cen nośników energii sprawiła, że cena naszego ciepła jest atrakcyjna dla inwestorów i odbiorców z uwagi na stabilność, jak i konkurencyjność stawek opłat.

Dodatkowo oferujemy szereg instrumentów podnoszących atrakcyjność zasilania w ciepło. Staramy się, aby nasza oferta spełniała indywidualne wymagania klientów w możliwie szerokim zakresie:

Atrakcyjna cena ciepła

Oferujemy różne rozwiązania taryfowe uwzględniające oprócz cen czynników energetycznym także inne koszty związane z ogrzewaniem. Dla inwestora i użytkownika często ważne jest bowiem nie tylko to, aby Ciepło Systemowe było tańsze od innych czynników energetycznych, ale również to, aby koszty inwestycyjne oraz późniejsze koszty obsługi i napraw były uwzględnione w cenie ciepła, co zawierają oferowane przez nas grupy taryfowe G2I, G2G, G3. Odbiorcy wybierają rozwiązanie najbardziej ich satysfakcjonujące.

Atrakcyjna oferta inwestycyjna

Pomagamy przyszłym odbiorcom w procesie inwestycyjnym, w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji procesu inwestycyjnego oraz w realizacji przedsięwzięcia, często umożliwiając dostęp do instrumentów finansowych nieosiągalnych dla inwestorów.

Szeroki wachlarz możliwości rozliczania za ciepło. Zapewniamy różne sposoby rozliczania dostosowane do potrzeb klienta: od opomiarowania i rozliczania całego obiektu, po możliwość realizacji indywidualnych rozliczeń lokali na podstawie indywidualnie zawartych umów. W ostatnim okresie w związku z poszerzeniem oferty rynku ciepłowniczego wzbogaciła się w tym zakresie także nasza oferta – istnieje możliwość realizacji indywidualnych węzłów mieszkaniowych, co pozwala na indywidualne przygotowanie ciepłej wody i sterowanie centralnym ogrzewaniem według indywidualnych potrzeb, bez konieczności realizacji kanałów spalinowych oraz bez zagrożenia związanego z uwalnianiem tlenku węgla w miejscu zamieszkania, jak może mieć to miejsce w przypadku innych sposobów ogrzewania.

Kontakt:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Dział Przyłączeń
ul. Puławska 28
przylaczenia@lpec.pl
tel. 81 452 03 82, 81 452 03 84