Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
327 788 988

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Taryfa dla ciepła LPEC 2022 – obowiązuje od 01.08.2022

Komunikat nr EN-3512-01/23 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujące od 1 lutego 2023 r

Komunikat nr EN-3512-11/22 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujące od 1 stycznia 2023 r

Komunikat nr EN-3512-09/22 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujące od 20 października 2022 r


Do podstawowych pozycji cen i stawek opłat należą:

  1. opłata za zamówioną moc cieplną
  2. opłata zmienna za ciepło
  3. cena nośnika ciepła
  4. opłata stała za usługi przesyłowe
  5. opłata zmienna za usługi przesyłowe

Opłaty z pozycji od 1 do 3 oblicza LPEC S.A. według wzorów podanych w taryfie dla ciepła, na podstawie cen ustalonych w zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfach PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków (PGE EC-LW) i Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. (EC-MT). Wynika to z faktu zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego w Lublinie przez dwa źródła ciepła. Opłaty za usługi przesyłowe (poz. 4 i 5) ustala LPEC S.A. na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem.

Na podstawie cen i stawek LPEC S.A. ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom.
W oparciu o wymienione opłaty zarządcy lub administracje ustalają koszty zakupu ciepła i rozliczają je w opłatach pobieranych od osób użytkujących lokale mieszkalne lub użytkowane przez inne osoby nie będące odbiorcami.

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

1) rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 8 737,77 zł/MW, m-c
(od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku)

2) opłata zmienna za ciepło: 81,05 zł/GJ
(od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku)

3) cena nośnika ciepła: 16,54 zł/m3
(od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku)

oraz opłaty ustalone przez LPEC w taryfie dla ciepła LPEC 2022 wraz z późniejszymi zmianami (opłaty netto):
(od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku)

4) rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe

grupa G1: 3 586,44 zł/MW, m-c
grupa G2I: 5 044,33 zł/MW, m-c
grupa G2G: 4 972,14 zł/MW, m-c
grupa G3: 6 435,61 zł/MW, m-c

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe

grupa G1: 19,30 zł/GJ
grupa G2I: 22,12 zł/GJ
grupa G2G: 19,69 zł/GJ
grupa G3: 23,93 zł/GJ

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.