Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka  Akcyjna poszukuje pracownika na stanowisko

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia średniego kierunkowego – automatyk, elektryk, elektronik
  • posiadania uprawnień SEP do 1kV –  łącznie z pomiarami
  • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
  • praktycznej wiedzy z zakresu elektryki, elektroniki oraz automatyki przemysłowej
  • umiejętności czytania dokumentacji technicznej
  • samodzielności i dużej motywacji do pracy.

 Do obowiązków wybranej osoby będzie należało między innymi:

  • wykonywanie robót konserwacyjnych, remontowych oraz okresowych przeglądów urządzeń eksploatowanych w Spółce,
  • montaż instalacji elektrycznych zasilających maszyny i urządzenia
  • diagnozowanie oraz usuwanie awarii i usterek w zakresie układów sterowania
  • wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ( w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia) swojego CV zawierającego klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na adres: rekrutacja@lpec.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.