Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka  Akcyjna poszukuje pracownika na stanowisko

Inspektora ds. zamówień

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe – preferowane prawo, administracja, kierunki techniczne; studia
  podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub potwierdzone dokumentami przebyte
  kursy/szkolenia związane z zamówieniami publicznymi będą dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań publicznych
  wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • umiejętność pracy zespołowej, zarządzania czasem, dobrej organizacja pracy.

Do obowiązków wybranej osoby będzie należało w szczególności przygotowywanie i prowadzenie postępowań wg ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

 • sporządzanie dokumentacji w procesie przetargowym,
 • ocena formalno-prawna ofert pozyskiwanych w procesie przetargowym,
 • przygotowywanie dokumentów oraz projektów umów,
 • udział w pracach zespołów i komisji przetargowych,
 • prowadzenie negocjacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie (w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia) swojego CV zawierającego klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na adres: rekrutacja@lpec.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.