Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna poszukuje pracownika na stanowisko

Kontroler finansowy – Pracownik Działu Ekonomicznego

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 4 letnie doświadczenia zawodowego zdobytego w kontrolingu lub departamencie ryzyka/analiz lub podczas audytu finansowego spółek kapitałowych (badań sprawozdań finansowych)
 • wykształcenia wyższego, kierunkowego w zakresie finansów, rachunkowości, ekonomii; certyfikat finansowy (lub w trakcie zdobywania) ACCA lub CIMA będzie dodatkowym atutem
 • znajomości zasad rachunkowości zarządczej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dowolnych zdarzeń gospodarczych na każdy z elementów sprawozdań finansowych
 • umiejętności sporządzania projekcji finansowych oraz doświadczenia w procesach budżetowania
 • znajomości narzędzi typu BI – atutem będzie zakończone sukcesem wdrożenie
 • znajomości obsługi pakietu MS Office, w tym Excel w stopniu zaawansowanym
 • znajomość systemu Impuls (BPSC), narzędzi Power Query będzie dodatkowym atutem
 • zdolności analitycznych i organizacyjnych

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu i planu finansowego Spółki,
 • uczestnictwo w tworzeniu cyklicznych raportów i analiz finansowych z działalności Spółki
 • weryfikowanie kluczowych wskaźników finansowych, operacyjnych, proponowanie bardziej optymalnych rozwiązań
 • współudział w tworzeniu budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych i controlling,
 • kontrola i raportowanie finansowe,
 • udział w przygotowywaniu i rozwijaniu narzędzi IT wspierających raportowanie w Spółce oraz optymalizację procesów
 • analiza rentowności i odchyleń oraz interpretacja wyników,
 • wsparcie w obszarze finansowym podczas realizacji nowych projektów rozwojowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ( w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia) swojego CV zawierającego klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na adres: rekrutacja@lpec.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.