Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka  Akcyjna poszukuje pracownika na stanowisko

Księgowa/Księgowy ds. materiałowych

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
  • umiejętność pracy z komputerem, w tym dobra znajomość programu Excel,
  • dobra znajomość przepisów z zakresu podatku VAT,
  • znajomość zasad rachunkowości,
  • umiejętność pracy zespołowej, zarządzania czasem, dobrej organizacji pracy.

Pracownik zatrudniony na stanowisku Księgowa/Księgowy ds. materiałowych będzie odpowiedzialny między innymi za:

  • kontrolę dokumentów magazynowych przychodu i rozchodu pod względem merytorycznym i formalnym,
  • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów w magazynach,
  • prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych wyposażenia pracowników i działów Spółki,
  • wystawianie faktur związanych ze sprzedażą materiałów oraz usług świadczonych przez Dział Transportu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ( w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia) swojego CV zawierającego klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na adres:

rekrutacja@lpec.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.