Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka  Akcyjna poszukuje pracownika na stanowisko

Księgowa/Księgowy ds. zakupu usług

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
  • umiejętność pracy z komputerem, w tym dobra znajomość programu Excel,
  • dobra znajomość przepisów z zakresu podatku VAT,
  • znajomość zasad rachunkowości,
  • umiejętność pracy zespołowej, zarządzania czasem, dobrej organizacji pracy.

Pracownik zatrudniony na stanowisku Księgowa/Księgowy ds. zakupu usług będzie odpowiedzialny między innymi za:

  • prowadzenie dziennika wpływu faktur i innych dokumentów, stanowiących podstawę wypłat z rachunków bankowych Spółki,
  • kontrolę faktur zakupu pod względem formalnym i rachunkowym,
  • sporządzanie poleceń przelewów,
  • wystawienie not obciążeniowych i korygujących,
  • obsługa modułu komputerowego – BANK

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ( w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia) swojego CV zawierającego klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na adres:

rekrutacja@lpec.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.