Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna poszukuje pracownika na stanowisko

Księgowy/Księgowa

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
 • umiejętność pracy z komputerem, w tym dobra znajomość programu Excel,
 • znajomość przepisów, ustaw o rachunkowości, podatku VAT, prawo energetyczne, o postępowaniu układowym i upadłościowym,
 • umiejętność pracy zespołowej, zarządzania czasem, dobrej organizacji pracy.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Księgowa/Księgowy będzie należało:

 • bieżąca windykacja należności dotycząca sprzedaży,
 • analiza należności pod względem kwot do uregulowania i przekroczenia terminów płatności,
 • wnioskowanie tworzenia rezerw – odpisów na należności wątpliwe, trudne i nieściągalne,
 • prowadzenie korespondencji z dłużnikami związanej z regulowaniem zaległości w zapłacie,
 • współudział w naliczaniu odsetek za nieterminową regulację należności i roszczeń,
 • prowadzenie spraw związanych z ugodą bankową, układem, roszczeniami spornymi, itp.
 • kompletowanie dokumentów oraz ewidencja spraw skierowanych do sądu,
 • kontrola spraw kierowanych do sądu-ugody, układu, upadłości oraz śledzenie ich przebiegu,
 • obsługa programu komputerowego finansowo-księgowego w zakresie powierzonych obowiązków,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i dokumentacji do sprawozdawczości finansowej,
 • uzgadnianie rejestru VAT w zakresie sprzedaży.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ( w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia) swojego CV zawierającego klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na adres: rekrutacja@lpec.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.