Data opublikowania

16-02-2018

Projekt

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach biurowo – administracyjnych przy ul. Puławskiej 28 i ul. Ceramicznej 3

Beneficjent

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Cel projektu

 Dywersyfikacja dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE

Opis projektu

Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji fotowoltaicznych na dwóch budynkach biurowo-administracyjnych będących własnością Spółki: przy ul. Puławskiej 28 o mocy 25 kWp typu on-grid – 90 szt. paneli połączonych szeregowo w 3 łańcuchach i ul. Ceramicznej 3 o mocy 12,5 kWp typu on-grid 48 szt. paneli połączonych szeregowo w dwa łańcuchy. Energia słoneczna zasilająca całą instalację w ciągu roku umożliwi produkcję ok. 40MWh energii elektrycznej.

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu

  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 39,95 MWh/rok
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 13,28 Mg/rok

Całkowity koszt realizacji projektu

263 520,16 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych

214 244,03 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

96 409,81 PLN