Nr postępowania: NZ8-3071-667/20

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Kierownika budowy dotyczącej Budowy hali garażowej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej halę na działce nr ew. 48/1 (obręb 18, arkusz 4) przy ul. Ceramicznej 3 w Lublinie.

Pliki do pobrania:

Termin składania Ofert: 21.10.2020 r. do godz.: 10:15

Termin niejawnego otwarcia Ofert: 21.10.2020 r. o godz.: 10:15