Projekt

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach technicznych LPEC S.A.

Beneficjent

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Cel projektu

Dywersyfikacja dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE

Opis projektu

Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 338,58 kWp i powierzchni 1.650 m kw. Energia słoneczna zasilająca całą instalację w ciągu roku umożliwi produkcję ok. 306,80 MWh energii elektrycznej. Panele zostaną zamontowane na 13 budynkach technicznych LPEC, w których znajdują się węzły cieplne dostarczające ciepło i ciepłą wodę do budynków mieszkalnych w Lublinie w dzielnicach: Czechów Północny, Czuby Północne, Konstantynów, Rury, Wieniawa i Wrotków.

Lokalizacje budynków technicznych:

 • ul. Beskidzka 16
 • ul. Biedronki 4
 • ul. Ceramiczna 3
 • ul. Dragonów 4
 • ul. Faraona 3
 • ul. Farmaceutyczna 2B
 • ul. Kaczeńcowa 16
 • ul. Karpacka 43
 • ul. Medalionów 14
 • ul. Nałkowskich 94
 • ul. Tatarakowa 1
 • ul. Weteranów 11D
 • ul. Tomasza Zana 59

Wskaźniki produktu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 103,24 Mg/rok

Wskaźniki rezultatu:

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 306,75 MWhe/rok

Wskaźniki specyficzne dla programu:

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 338,58 kWe

Całkowity koszt realizacji projektu

1.767.959, 53 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych

1.429.387,95 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

643.224,53 PLN

Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.