Data opublikowania

07-11-2017

Projekt

Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin

Beneficjent

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Cele projektu

Głównym celem Projektu jest pokrycie dodatkowego zapotrzebowania na ciepło użytkowe na terenie miasta Lublin za pomocą energii cieplnej powstałej w procesie wysokosprawnej kogeneracji i tym samym uniknięcie nadmiernego zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Wskaźnik produktu

długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 24, 35 km

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu

– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 142 043 GJ/rok,
– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 6 028 Mg/rok

Całkowity koszt realizacji projektu

48 895 219,48 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych

39 386 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

24 405 166,94 PLN