Data opublikowania

31.12.2014

Projekt

Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Lublina

Beneficjent

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Cel projektu

Wymiana istniejących wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych kanałowych na sieci preizolowane.

Opis projektu

Najważniejszym zadaniem projektu była wymiana istniejących wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych kanałowych na sieci preizolowane o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. Wymianą objęte zostały głównie osiedla mieszkalne. Projekt przyczynił się do zmniejszenia strat o 45,6 tys. GJ rocznie oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery o 10,7 tys. ton.

Wskaźnik produktu

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 22,4 km

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu

  • zmniejszenia strat o 45,6 tys. GJ rocznie
  • redukcji emisji CO2 do atmosfery o 10,7 tys. ton

Całkowity koszt realizacji projektu

43 015 185,6 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

22 495 008,43 PLN