Ogłoszenie o profilu nabywcy – ZMIANA z dn. 06.07.2022 r.