Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. sprzeda suwnicę typu INC, produkcji GZUT GLIWICE, pomostową jednodźwigarową, podwieszaną, o napędzie elektrycznym z wykonaniem demontażu przez Kupującego.

Szczegóły ogłoszenia

Formularz ofertowy