Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lublinie 20-822 ul. Puławska 28 tel. 081 741-00-72, fax 081 740-60-32, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Braci Wieniawskich 7 w Lublinie.

Obwieszczenie o przetargu