Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. określiło wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej w lubelskim systemie ciepłowniczym na rok 2023. Parametry obliczone dla systemu zasilanego przez Elektrociepłownię PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. potwierdzają status efektywności systemu ciepłowniczego w Lublinie.

Według uzyskanych danych, udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w kogeneracji w roku 2023, wyniósł αDH = 82,67%. Takie rezultaty potwierdzają, że lubelski system ciepłowniczy przewyższa wymagania standardów efektywności energetycznej określonych w ustawie Prawo Energetyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system ciepłowniczy uważany jest za efektywny, gdy co najmniej 50% energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE), 50% z ciepła odpadowego, 75% z kogeneracji (jednej z najbardziej efektywnych metod przetwarzania energii pierwotnej, w której występuje skojarzona produkcja energii łącząca proces spalania np. gazu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła), lub łącznie przynajmniej 50% z połączenia ww. źródeł energii i ciepła. Lubelski system ciepłowniczy spełnia te kryteria, co jest rezultatem skutecznego wykorzystania zróżnicowanych źródeł energii.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zobowiązuje się kontynuować prace nad rozwijaniem efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, aby przyczynić się do zrównoważonego i ekologicznego rozwoju regionu. Osiągnięcia te są efektem współpracy z partnerami branżowymi, w tym PGE Energia Ciepła S.A. oraz Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.