Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. rozpoczęło kolejną edycję projektu edukacyjnego „Lekcje ciepła”. Zajęcia poszerzą wiedzę uczniów w obszarze edukacji ekologicznej, a w szczególności zagadnień związanych z kwestiami produkcji i oszczędzania energii, powstawania zanieczyszczeń powietrza, przeciwdziałania smogowi, a także niemarnowania zasobów i dbania o planetę. W tym roku do projektu przystąpiło 15 lubelskich szkół podstawowych, a w zajęciach będzie uczestniczyć ponad 2000 uczniów.

Cały program edukacyjny dostępny jest na platformie e-learningowej www.lekcjeciepla.pl, przygotowanej do samodzielnego przeprowadzenia zajęć przez nauczyciela.

E-learning „Lekcji Ciepła” został opracowany z myślą o klasach I-III i IV-V szkół podstawowych. Zajęcia pełne są obrazowych przykładów, doświadczeń, eksperymentów i pobudzających wyobraźnię porównań. Wyjaśniają kwestie produkcji i oszczędzania energii, powstawania zanieczyszczeń powietrza, przeciwdziałania smogowi, a także niemarnowania zasobów i dbania o planetę. Wysoką jakość treści pochwalił Wojciech Dindorf, fizyk i matematyk, który opiniuje podręczniki szkolne.

Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają od nas również starannie wydany i pięknie zilustrowany album „Wielka Księga Ciepła”. Album o cieple jest nowatorskim opracowaniem. Rozszerza wiedzę dostępną w e-learningu „Lekcji Ciepła” o nowe zagadnienia – pokazuje przekrojowo nie tylko historię ogrzewania, ale też opowiada o działaniu systemów ciepłowniczych i o ciepłownictwie przyszłości. Ponadto uczniowie otrzymają specjalne dyplomy za uczestnictwo w zajęciach.

Lekcje Ciepła w naszym mieście to część ogólnopolskiej inicjatywy organizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i dostawców ciepła systemowego. Projekt ten został wyróżniony w 2019 roku przez Komisję Europejską w ramach konkursu doceniającego oddolne inicjatywy wspierające poszanowanie energii, podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii. Patronat honorowy nad projektem ekologiczno-edukacyjnym „Lekcje Ciepła” objął Prezydent Lublina Pan Krzysztof Żuk.

Szkoły zainteresowane udziałem w „Lekcjach ciepła” prosimy o kontakt z Działem Strategii i Marketingu LPEC S.A. (marketing@lpec.pl, 81 4520336).