Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że nasza firma uplasowała się na drugim miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2019 przygotowanego przez magazyn „Strefa Gospodarki”, dodatek do Gazety Prawnej.
W rankingu brano pod uwagę zaangażowanie firmy na rzecz poprawy środowiska, potencjał techniczny, wyniki finansowe, skuteczne pozyskiwanie środków unijnych, politykę personalną i współpracę ze społecznością lokalną. To już kolejny rok, kiedy nasza firma znajduje się w czołówce najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych
w Polsce.

Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ ochrona środowiska i działania na rzecz kształtowania zachowań proekologicznych są jednym z naszych priorytetów w codziennej działalności. Jestem bardzo dumny, że nasze starania w tych aspektach są docenianemówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

Wyłaniając zwycięzców, Kapituła Konkursu oceniała efekty przedsięwzięć finansowanych z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska oraz inwestycje, które mają szczególny wpływ na życie mieszkańców.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w przeszłości korzystało ze środków Unii Europejskiej realizując projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego oraz inwestując w odnawialne źródła energii pracujące na potrzeby Spółki. Obecnie LPEC jest w trakcie realizacji trzech projektów inwestycyjnych dotyczących: modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie oraz przebudowy węzłów grupowych na indywidualne. Łączna wartość tych projektów wynosi 122,5 mln zł. Wartość dotacji z UE to 73,6 mln zł. Najważniejsze korzyści prowadzonych inwestycji to zmniejszenie strat ciepła, spadek zużycia paliw, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery oraz poprawa dostępności do czystego ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jest jednym z największych dostawców ciepła systemowego w Polsce. Głównym celem działalności firmy jest dostawa ciepła do mieszkań, szkół, szpitali, centrów handlowych, urzędów, budynków sakralnych, obiektów sportowych oraz dbanie o sprawność techniczną lubelskiego systemu ciepłowniczego. Strategiczną grupą klientów Spółki jest budownictwo mieszkaniowe. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75% gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Firma eksploatuje obecnie 460 km sieci ciepłowniczych i prawie 2000 węzłów cieplnych.

Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2019

 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 2. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
  Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 3. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
 4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
 6. ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o.
 7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
 10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim