Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. otrzymało tytuł „Firmy odpowiedzialnej społecznie” przyznany przez przedstawicieli środowiska naukowego Politechniki Lubelskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nagrodę odebrał Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A. podczas Gali Sukcesu, która odbyła się 16 grudnia 2023 roku w Filharmonii Lubelskiej.

Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Wac-Włodarczyka, prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego decyzję swą uzasadniła zaangażowaniem Spółki
w różnego rodzaju działania na rzecz lokalnej społeczności, edukację ekologiczną, skierowaną do uczniów szkół podstawowych oraz promocję racjonalnego korzystania z energii. – Kapituła doceniła również strategię inwestycyjną LPEC S.A. ukierunkowaną na poprawę efektywności lubelskiego systemu ciepłowniczego. Takie podejście nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne, lecz także ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców naszego regionupodkreślił prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk.

Nasz firma od wielu lat aktywnie wspiera różnorodne wydarzenia i inicjatywy organizowane przez lokalne społeczności oraz placówki edukacyjne w Lublinie. Rozumiemy, że wiele z tych wydarzeń nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania lokalnych przedsiębiorstw. Nasze podejście opiera się na ogromnej odpowiedzialności, zarówno w doborze projektów, jak i partnerów, mając na uwadze pozytywny wpływ na społeczność i środowiskomówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

W minionym roku LPEC S.A. było m.in.: partnerem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych 'Debiuty 2023′, Festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”, a także współorganizatorem ekologicznych pikników z okazji Dnia Dziecka, odbywających się w wielu dzielnicach Lublina. Na wsparcie Spółki mogły również liczyć projekty Politechniki Lubelskiej, Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego czy Lubelskiej Akademii WSEI, a także organizacje i akcje charytatywne takie jak: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Szlachetna Paczka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Caritas Archidiecezji Lubelskiej czy Hospicjum Dobrego Samarytanina.

Firma wspiera także lubelski sport m.in. jako sponsor drużyny koszykarskiej MKS Start Lublin czy grup młodzieżowych w piłce ręcznej kobiet MKS Lublin. Pozostałe wydarzenia sportowe to: Bieg Solidarności, zawody pływackie UKS, międzynarodowe zawody Teakwondo oraz sztafety biegowe.

„Lekcje ciepła” to z kolei projekt edukacyjny Spółki realizowany z powodzeniem we współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Lublin. W ramach zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych dzieci uczą się rozsądnego korzystania z ciepła oraz troski się o środowisko naturalne. Zasady racjonalnego korzystania z energii Spółka propaguje również pośród dorosłych mieszkańców Lublina, aktywnie włączając się w kampanię informacyjną „Oszczędność w każdym stopniu”, która ma zachęcić mieszkańców Lublina do oszczędzania ciepła.

Gala Sukcesu to coroczne wydarzenie, które łączy w sobie aspekty biznesowe, kulturalne i promocyjne. Podczas tej uroczystości przyznawane są nagrody „Lubelski Akant Przedsiębiorczości” dla osób i instytucji, które wspierają ideę przedsiębiorczości. Wydarzenie skupia się na podkreślaniu osiągnięć studentów, doktorantów i młodych naukowców. Dodatkowo, honorowane są wybitne postacie i instytucje z dziedziny nauki i biznesu. Od 2021 roku Gala odbywa się pod auspicjami Rektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Politechniki Lubelskiej: ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego i prof. dra hab. inż. Zbigniewa Patera.