Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w tym roku świętuje swoje 55-lecie. Przez ponad pół wieku działalności Spółka zbudowała jeden z najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w kraju. Obecnie z ciepła systemowego dostarczanego przez LPEC korzysta 250 tys. mieszkańców Lublina. Uroczysta Gala jubileuszowa odbyła się 10 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Jubileusz stał się okazją do przypomnienia historii Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Sięga ona przełomu lat 50-tych i 60-tych ubiegłego stulecia, gdy przy Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych rozpoczął działalność Zakład Gospodarki Cieplnej. W 1964 roku, kiedy firma rozpoczynała oficjalnie swoją działalność, miejska sieć ciepłownicza liczyła 17 km, a ciepło produkowane było w 22 lokalnych kotłowniach i elektrociepłowni Fabryki Samochodów Ciężarowych.

Początkowo przedsiębiorstwo nie miało nawet swojej siedziby. Biura zlokalizowane były w większych kotłowniach rozproszonych w różnych punktach miasta. Pierwszym stałym lokum stał się zaadaptowany w latach 1965-1966 obiekt po dawnym młynie przy ul. Lubartowskiej. W roku 1989 firma przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Puławskiej, gdzie funkcjonuje do dziś.

Transformacja polityczna i gospodarcza kraju na przełomie lat 80. i 90. zmieniła ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zwrócono jeszcze większą uwagę na koszty funkcjonowania. Ważna stała się ekologia. Jednocześnie do kraju zaczęły napływać nowe technologie z zakresu ciepłownictwa. Na rynku pojawiły się urządzenia z automatyką i sterowaniem, które można stosować na drodze przesyłu ciepła tj. od elektrociepłowni do grzejnika. LPEC w pełni skorzystał z tych możliwości, modernizując istniejącą sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, a tym samym poprawiając efektywność energetyczną całego systemu i obniżając koszty.

Dziś LPEC S.A. zarządza dziewiątym co do wielkości systemem ciepłowniczym w kraju, liczącym ponad 460 km sieci. Ciepło produkowane jest w dwóch elektrociepłowniach zawodowych, spełniających wysokie standardy techniczne i emisyjne. W ciągu minionych 10 lat, Spółka wydała na modernizację i rozwój lubelskiego systemu ciepłowniczego ponad 300 mln zł. Sukcesywnie wprowadzane są nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które umożliwiają sprawne zarządzanie całym systemem ciepłowniczym, skracając do niezbędnego minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, awarii czy prowadzonych bieżących odczytów urządzeń pomiarowych. Obecnie w Spółce funkcjonuje system informacji geograficznej GIS, system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła. Wszystkie węzły cieplne wyposażone są w urządzenia automatyki pogodowej. Wdrażany również jest system informatyczny integrujący wymienione elementy, który pozwoli na inteligentne zarządzanie pracą całej sieci ciepłowniczej.

Dla mieszkańców Lublina oznacza to mniej awarii, dostawy ciepła na życzenie klienta, a co więcej wygodne i proste w obsłudze, konkurencyjne cenowo, a przy tym przyjazne środowisku ciepło. Obecnie Spółka jest w trakcie wdrażania trzech kluczowych dla przyszłości lubelskiego systemu ciepłowniczego projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 151 mln zł, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej kwotą 74 mln zł. Projekt „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” realizowany będzie do 2021 roku. Ta inwestycja pozwoli ogrzać ponad dziesięć tysięcy nowych mieszkań w Lublinie. W ramach projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Lublina” LPEC prowadzi wymianę strategicznych rurociągów wybudowanych w latach 1970 – 1990, zastępując je nowoczesnymi rurami preizolowanymi, które znacząco ograniczają straty ciepła. Projekt „Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin” zakłada wymianę dziesięciu węzłów grupowych na 183 węzły indywidualne oraz zastąpienie wyeksploatowanej sieci niskich parametrów siecią wysokoparametrową. Takie rozwiązanie to większy komfort i oszczędności dla klientów. Najważniejsze korzyści prowadzonych inwestycji to zmniejszenie strat ciepła, spadek zużycia paliw, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery oraz poprawa dostępności do czystego ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina.

Ochrona środowiska to nie tylko innowacje technologiczne, ale także edukacja. Co roku Spółka prowadzi kampanię informacyjną, w której to przypomina lublinianom jak, w sposób racjonalny korzystać z ciepła systemowego oraz jak to ciepło zaoszczędzić, nie tracąc przy tym codziennego komfortu. Najmłodszych mieszkańców naszego miasta pracownicy LPEC odwiedzają w szkołach i przedszkolach, prowadząc „Lekcje Ciepła”. Podczas zajęć dzieci dowiadują się m.in. co to jest smog, jak wpływa na zdrowie, a także co zrobić by w przyszłości nie stanowił on już problemu.