Spodziewane ocieplenie spowodowało, że większość budynków nie potrzebuje już tyle ciepła do ogrzewania pomieszczeń. W związku z powyższym Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. przełącza pracę systemu ciepłowniczego na tzw. tryb letni. Od dziś aż do jesieni, całe miasto będzie zasilała tylko jedna elektrociepłownia, zapewniając głównie ciepłą wodę w kranach.

W sezonie grzewczym 2022/2023 mieszkańcy Lublina z ciepła systemowego korzystali przez 240 dni czyli dwie trzecie roku, a średnia temperatura wyniosła +4,9 st. C. Najzimniejszym miesiącem był grudzień ze średnią temperaturą -0,45 st. C, najzimniejszym dniem był 14 grudnia ze średniodobową temperaturą -10,2 st. C.

Należy zaznaczyć, że „sezon grzewczy” jest jedynie pojęciem umownym. To odbiorcy decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone lub wyłączone. Nie istnieje także konkretny termin rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. Jedynie dla własnych potrzeb analitycznych LPEC ustala go na podstawie informacji, kiedy większość odbiorców rozpoczyna lub kończy ogrzewanie swoich obiektów. W tym roku np. początek tak wyznaczonego sezonu przypadł na 15 września 2023 roku a koniec na 12 maja 2023 roku.