W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. przypomina zasady rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania w Państwa budynkach.

Decyzję o terminie rozpoczęcia i zakończenia dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje Odbiorca posiadający umowę kompleksową dostarczania ciepła tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu lub wskazany przez niego zarządca bądź administrator.

Wniosek o uruchomienie dostawy ciepła należy złożyć pisemnie na adres e-mail: sezon@lpec.pl lub info@lpec.pl. Więcej informacji na temat rozpoczęcia i zakończenia dostawy ciepła udzielią Państwu pracownicy Działu Eksploatacji pod nr tel. 81 452 03 32, 81 452 04 00.

Służby eksploatacyjne LPEC S.A. pozostają w ciągłej gotowości. Nie ma obecnie sezonowości dostawy – ciepło na cele centralnego ogrzewania może być dostarczane do budynków przez 12 miesięcy w roku, jeśli życzy sobie tego nasz Klient. Węzły cieplne LPEC wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje dostawę ciepła do aktualnych warunków pogodowych. Oznacza to, że ciepło popłynie do budynku dopiero, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 12 lub 15 st. C.

Pierwsze włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła w danym roku do wskazanych przez Odbiorcę obiektów jest bezpłatne. Za każde dodatkowe zlecenie Odbiorcy dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostawy ciepła dla potrzeb grzewczych, LPEC S.A. może pobierać opłatę dodatkową, określoną w cenniku usług dodatkowych związanych z dostarczaniem i rozliczaniem ciepła (do pobrania na https://lpec.pl/obsluga-klienta/do-pobrania/)