Od 1 lipca właściciele lub zarządcy nieruchomości będą mogli składać deklaracje dotyczące źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Informacje na ich temat mają zostać zebrane do końca czerwca 2022 roku.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, który ma pomóc w monitorowaniu efektywności energetycznej budynków, a tym samym usprawnić walkę ze smogiem.

Obowiązkowi zgłoszenia będą podlegać: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a właściciel nieruchomości będzie miał na to 12 miesięcy, licząc od 1 lipca 2021. W przypadku nowych budynków (powstałych po 1 lipca 2021) termin ten skraca się do 14 dni. Deklaracje można złożyć przez interenet, korzystając z profilu zaufanego lub osobiście w urzędzie.

Więcej informacji na temat CEEB znajdą Państwo pod tym adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq