Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. otrzymało od PZU Życie 5.000zł na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa pracy oraz ochroną zdrowia i życia pracowników. Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na: maseczki medyczne, rękawiczki nitrylowe oraz płyny i żele dezynfekujące.

LPEC S.A. skorzystał ze środków prewencyjnych PZU Życie S.A. na podstawie umowy prewencyjnej Nr 2055/2020/PZUZ/21.
Przeznaczenie środków: wydatki mające na celu likwidację istotnych zagrożeń w zakładach pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników Spółki.