Dzięki dostawie ciepła systemowego redukujemy emisję szkodliwych substancji, z których powstaje smog. Potwierdza to certyfikat redukcji emisji przyznany nam przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków.

Ciepło systemowe dostarczane przez LPEC to 78,3 razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz 73,2 razy mniej pyłów zawieszonych powodujących choroby płuc w porównaniu do ciepła wyprodukowanego w indywidualnym piecu. Ograniczamy także emisję: dwutlenku węgla (1,3 razy mniej) związków siarki (16,1 razy mniej), tlenków azotu (3,65 razy mniej) oraz tlenku węgla (655 razy mniej). Otrzymany certyfikat jednoznacznie wskazuje na to, że dzięki dostawom ciepła systemowego można w znaczny sposób ograniczyć zanieczyszczenie środowiska oraz poprawić stan zdrowia mieszkańców Lublina.

Dzięki dostawom ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, nie powstają w nich szkodliwe dla ludzi substancje. A nad sprawnym i bezpiecznym ogrzewaniem przez całą dobą czuwają pracownicy LPEC S.A. Wybierając mieszkanie ogrzewane ciepłem systemowym dokonujemy świadomego wyboru, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy Lublina oddychać mogą czystym powietrzem. Przed zakupem warto więc sprawdzić, w jaki sposób ogrzewane jest nasze wymarzone „m”.

Instytut Certyfikacji Emisji Budynków zajmuje się certyfikacją producentów i dostawców ciepła systemowego, a także budynków jednorodzinnych ogrzewanych przy pomocy różnych źródeł ciepła. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. otrzymało Certyfikat Redukcji Emisji nr PL-KR 000167 OE/01/2018, który ważny jest do 08.01.2023 roku. Po tym czasie, certyfikacja zostanie powtórzona.

Więcej informacji o ogólnopolskim projekcie certyfikacji dostawców ciepła systemowego znajdą Państwo na stronie www.miastabezsmogu.pl.