Jak zmieni się rynek ciepła za 10 lat? Czy będzie dominować kogeneracja, atom czy postawimy na odnawialne źródła energii? Jak zmienią się przepisy i regulacje w ciepłownictwie? Jak wpływa certyfikowane ciepło systemowe na zmiany klimatu i dlaczego lekcje ciepła są potrzebne dzieciom? Te i wiele innych tematów o przyszłości poruszone będą w trakcie rozpoczynającej się dziś w Lublinie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Rynek Ciepła Systemowego. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, LPEC S.A., OPEC Sp. z o.o. Puławy. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj. Konferencja odbywa się w hotelu Marcure przy Al. Racławickich 12 i potrwa do 22 lutego.

Program Konferencji:

20 lutego 2019 r.

I sesja: Promocja ciepła systemowego

Otwarcie konferencji i prowadzenie I sesji:

 • Jacek Szymczak | IGCP
 • Marek Goluch | LPEC Lublin
 • Paweł Iwaszko | OPEC Puławy
 • 14.30-15.00 Silna marka ciepłownicza w aspekcie zagadnień związanych z ochroną środowiska, w świetle zapisów strategii DHC i Pakietu Zimowego. – Jacek Szymczak | IGCP
 • 15.00-15.20 Certyfikowany system ciepłowniczy – sposób na ekologiczną komunikację. – Maciej Sokólski | ECO Opole
 • 15.20-15.40 Lekcje ciepła – ogólnopolski projekt edukacji najmłodszych. – Sebastian Piechocki | Ciepło Systemowe
 • 15.40-16.00 Lekcje ciepła jako narzędzie dla budowania świadomości, edukacji i relacji na lokalnym rynku – studia przypadku. – Teresa Stępniak-Romanek | LPEC Lublin, Olga Pełka | PEC Bełchatów
 • 16.00-16.20 Inteligentna sieć ciepłownicza – sterowanie, monitoring i raportowanie. – Andrzej Zimak | SABUR Warszawa
 • 16.20-16.40 Napędy elektryczne AUMA w sieciach ciepłowniczych. – Łukasz Ślusarczyk | Auma Polska Sosnowiec
 • 16.40-17.00 Pompy Biral – innowacyjne i wydajne rozwiązania w technice pompowej. – Andrzej Lach | Lamix Białystok
 • 17.00-17.20 Przerwa
 • 17.20-18.30 Panel dyskusyjny: Edukacja ekologiczna prowadzona przez firmy ciepłownicze – czy warto? – Moderator: Jacek Szymczak | IGCP
  Paneliści: Teresa Stępniak-Romanek | LPEC Lublin, Olga Pełka | PEC Bełchatów, Maciej Sokólski | ECO Opole, dr Adolf Mirowski | ICEB Kraków, Sebastian Piechocki | Ciepło Systemowe

21 lutego 2019 r.

 • 7.00-9.00 Śniadanie

II Sesja konferencji: Strategia i restrukturyzacja w sektorze ciepłowniczym

 • 9.00-11.00 Panel dyskusyjny: Model regulacji rynku ciepła, ocena stanu istniejącego, propozycja zmian. Otoczenie prawne i praktyka regulacyjna, oczekiwane zmiany.
 • Moderator: Jacek Szymczak | IGCP
 • Referat wprowadzający: Andrzej Goździkowski | ECO Opole
  Paneliści: Przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki Przemysław Kołodziejak | PGE Energia Ciepła, Andrzej Goździkowski | ECO Opole
 • 11.00-11.30 Przerwa
 • 11.30-13.30 Panel dyskusyjny: Rozwój rynku ciepła – jak i czy przyłączać nowych odbiorców.
 • Moderator: Bogusław Regulski | IGCP
 • Referat wprowadzający: Krzysztof Rodak | MPEC Tarnów
  Paneliści: Małgorzata Mika-Bryska | Veolia Energia Polska, Paweł Iwaszko | OPEC Puławy, Lesław Bącal | MPEC-Rzeszów, Krzysztof Rodak | MPEC Tarnów|
 • 13.30-14.30 Obiad
 • 15.00-17.00 Panel dyskusyjny: Kierunki modernizacji źródeł ciepła – kogeneracja, OZE, inne rozwiązania.

Strategia modernizacji źródeł ciepła.

 • Moderator: Bogusław Regulski | IGCP
 • Referat wprowadzający: Andrzej Rubczyński | Forum Energii
  Paneliści: Andrzej Rubczyński | Forum Energii, dr Tomasz Wilczak | PGNiG TERMIKA Warszawa, Grzegorz Wiśniewski | IEO Warszawa, Jan Grześkowiak | OZC Ostrów Wielkopolski