Życzenia

Wiary, Nadziei, Miłości i Pokoju

składają Państwu

Pracownicy oraz Zarząd

Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.