Lubelska kranówka jest bezpieczna i zdatna do picia. W Lublinie jakość wody jest stale monitorowana i nadzorowana, co potwierdzają cykliczne badania i kontrole prowadzone przez Centralne Laboratorium MPWiK.

– Mamy świadomość, że aktualna sytuacja skażenia wody na Podkarpaciu bakterią z rodzaju legionella i doniesienia medialne w tej sprawie mogą budzić niepewność i niepokój, szczególnie u osób starszych i schorowanych. Należy jednak podkreślić, że Lublin posiada całkiem inne ujęcie wody i sieć wodociągową niż Rzeszów. Dlatego chcę uspokoić i zapewnić mieszkańców i mieszkanki Lublina, że lubelska sieć wodociągowa jest bezpieczna i poddawana stałej kontroli, a prowadzony monitoring potwierdza wysoką jakość wody, jako naturalnej, czystej i zdrowej. Centralne Laboratorium miejskiej spółki MPWiK każdego dnia pobiera próbki wody wodociągowej, w których wykonywane są badania określonych parametrów. Obszar prowadzonych badań oraz ich częstotliwość gwarantuje odbiorcom naszej wody jej bezpieczeństwo i potwierdza wysoką jakość – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Co ważne, MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wodę w całości pozyskuje z ujęć podziemnych, nie są to ujęcia powierzchniowe. Obecnie eksploatuje 66 studni głębinowych o głębokości od 40 do 120 m. Temperatura pobieranej wody w ciągu całego roku oscyluje około 9°C, natomiast tej kierowanej do sieci miejskiej nie przekracza 11°C. Woda ta posiada korzystne cechy jakościowe: przezroczystość, bezbarwność i naturalne zmineralizowanie.

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.2017, poz. 2294) i programem monitoringu kontroli wewnętrznej zaakceptowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Program ten obejmuje wykonanie w pojedynczych próbkach łącznie blisko 70 parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Próbki wody wodociągowej są pobierane cyklicznie, ze wszystkich ujęć oraz punktów kontrolnych zlokalizowanych na całej długości sieci wodociągowej z częstotliwością wielokrotnie wyższą od wartości wskazanej w rozporządzeniu.

Ze względu na rozległy system wodociągowy, jednym z procesów podnoszących bezpieczeństwo wody jest prowadzenie w sposób ciągły procesu jej dezynfekcji chlorem gazowym lub podchlorynem sodu mającym za zadanie utrzymać czystość mikrobiologiczną oraz zapobiegać zakażeniom wtórnym. Dodatkowo na wybranych stacjach wodociągowych oraz studniach głębinowych prowadzony jest proces dezynfekcji wody promieniowaniem UV.

Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie prowadzące bieżący monitoring kontroli wewnętrznej jakości wody, od 2002 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i prowadzi badania analityczne, do których realizacji wykorzystuje metody referencyjne oraz nowoczesne i zaawansowane wyposażenie laboratoryjne. Standardy dotyczące ochrony przed zagrożeniem bakteriologicznym zapewnia również spółka LPEC. Woda zasilająca lubelski system ciepłowniczy ma minimum 70°C, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo.

Fontanny miejskie, kurtyny wodne i zdroje oraz poidełka również są stale serwisowane i dezynfekowane, co zapewnia bezpieczne ich użytkowanie. Procedurą kontroli objęte są również baseny szkolne, pod kątem infrastruktury technicznej i wodno-kanalizacyjnej. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego i ponownym uruchomieniem obiektu, są one sprawdzane pod kątem jakości wody. Dokument potwierdzający te czynności jest wymagany przez Sanepid i organ prowadzący, czyli Miasto Lublin.

Pod ścisłym nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie są także wszystkie obiekty basenowe zarządzane przez MOSiR. Oprócz badań i kontroli prowadzonych w obiektach wodnych przez Sanepid, Spółka bada wodę pod kątem jakichkolwiek nieprawidłowości. Woda we wszystkich miejskich basenach jest badana regularnie, co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku części obiektów, np. niektórych niecek basenowych, nawet co tydzień. Wszystko to jest regulowane odpowiednimi przepisami, które są ściśle przestrzegane. We wszystkich obiektach basenowych zarządzanych przez MOSiR woda jest w ciągłym ruchu, co wynika m.in. z konieczności jej filtracji, oczyszczania czy dozowania składników wpływających na jakość wody.

Bezpiecznie mogą się czuć również pasażerowie komunikacji miejskiej. 270 pojazdów lubelskiego MPK wyposażonych jest już w urządzenia do neutralizacji patogenów chorobotwórczych. Stanowi to obecnie ponad 80% całego taboru miejskiego przewoźnika, który wysyłany jest do obsługi pasażerów na liniach komunikacyjnych. Urządzenia wykorzystują promieniowanie o najszerszym spektrum biobójczym – lampy UV-C. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu niszczone są bakterie, wirusy oraz grzyby i pleśnie. Lampy UV-C są zamontowane w klimatyzatorach. Stanowią one skuteczny system ciągłej dezynfekcji powietrza przepływającego przez układy klimatyzacji i dystrybucji powietrza w autobusach i trolejbusach. System wykazuje wysoką skuteczność neutralizacyjną i jest w pełni bezpieczny dla człowieka. Metoda dezynfekcji pojazdów z wykorzystaniem lamp UV-C została zapoczątkowana w Lublinie w marcu 2021 r. i miała związek z pandemią koronawirusa. Rozwiązanie funkcjonuje we wszystkich pojazdach lubelskiego MPK wyposażonych w klimatyzację. Dodatkowo, służby MPK Lublin na bieżąco dbają o konserwację klimatyzacji w pojazdach, która jest cyklicznie czyszczona i poddawana obowiązkowym serwisom.