Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. informuje, że w związku z wykonywaniem warstwy ścieralnej jezdni po zakończonej przebudowie sieci ciepłowniczej nastąpi zamknięcie skrzyżowania ulic: Długiej, Wyzwolenia oraz Wilczej. Zmiana organizacji ruch zostanie wprowadzona od 11 do 12 października br.

  1. W dniu 11.10.2022 r wykonywane będzie frezowanie ul. Wyzwolenia i ul. Długiej. Na czas wykonywania robót zamknięta zostanie ul. Wilcza na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wyzwolenia. Objazd do ul. Wyzwolenia i ul. Długiej przekierowany jest ulicami Asnyka, Krasickiego, Kosmonautów do ul. Długiej.
  2. W dniu 12.10.2022 r zamknięta dla ruchu będzie ul. Długa, ul. Wyzwolenia oraz w dalszym ciągu ul. Wilcza na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wyzwolenia. Objazd w stronę Głuska przewidziano ulicami: Dywizjonu 303, Kunickiego i Mickiewicza. Analogicznie jadąc od strony Głuska objazdy przewidziano ulicami: Mickiewicza, Kunickiego i Dywizjonu 303. Ul. Sokolniki zamknięta będzie dla ruchu od strony ul. Wilczej, a od strony ul. Mickiewicza możliwy będzie tylko dojazd do posesji.

Przebudowa sieci jest realizowana w ramach projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na lata 2014 – 2020. Projekt dotyczy wymiany 23 km strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie.

Celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji projektu to poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do mieszkańców oraz poprawa stanu jakości powietrza w Lublinie i na obszarach sąsiadujących poprzez obniżenie emisji w źródłach ciepła zasilających system ciepłowniczy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.