Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w trosce o komfort cieplny swoich Odbiorców oferuje możliwość skorzystania z usługi dostawy ciepła przez cały rok.

Realizacja całorocznej dostawy ciepła zapewnia mieszkańcom utrzymanie komfortu cieplnego, nie tylko w okresie zimowym, ale zawsze wtedy gdy wymagają tego panujące warunki atmosferyczne. Dzięki pracującym układom automatyki dostawa ciepła zostanie uruchomiona w momencie gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej zadanej wartości, analogicznie zatrzymanie dostawy nastąpi, kiedy temperatura wzrośnie powyżej ustalonego progu. Temperatura uruchomienia i zatrzymania dostaw ciepła do budynku określane są indywidualnie przez naszych odbiorców.

Aby skorzystać z oferty wystarczy przesłać wypełniony wniosek o uruchomienie usługi CIEPŁO PRZEZ CAŁY ROK na adres e-mail: obslugaklienta@lpec.pl.

Szczegóły oferty