Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy dla ciepła:

  • MEGATEM EC-Lublin Spółka z o.o. – taryfa została opublikowana 12 lipca 2022 r. w Biuletynie Branżowym URE – ciepło Nr 434(1694)/2022
  • LPEC S.A. – taryfa została opublikowana 13 lipca 2022 r. w Biuletynie Branżowym URE – ciepło Nr 443(1703)/2022

Ceny zawarte w powyższych taryfach spowodują wzrost kosztów ciepła dla odbiorców w Lublinie o 26% w skali całego roku, z czego 7% wzrostu wynika ze zmian taryfy LPEC S.A. natomiast 19% wynika ze zmian taryfy elektrociepłowni MEGATEM.

Uznana przez prezesa URE za w pełni uzasadnioną konieczność aktualizacji taryf dla ciepła jest spowodowana przede wszystkim wzrostem cen surowców energetycznych, uprawnień do emisji CO2 oraz kosztów energii elektrycznej.

Wojna w Ukrainie oraz embargo na rosyjski węgiel, wywołały globalny kryzys na rynku surowców. Węgiel drożeje obecnie w niespotykanym dotąd tempie, a jego ceny osiągają rekordowe wartości. W lipcu 2022 roku średnia cena węgla na giełdzie wg indeksu cen ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wyniosła prawie 300 dolarów za tonę, podczas gdy w lipcu 2021 roku było to ok. 125 dolarów za tonę. Sytuacji nie ułatwia polityka klimatyczna, obciążająca producentów energii coraz wyższymi opłatami za emisję dwutlenku węgla. Obecnie koszt jednej tony emisji to ok. 84 euro. Dla porównania – na początku 2021 roku stawki wahały się w granicach 40 euro. Tylko w ciągu ostatniego roku ceny węgla wzrosły o 137%, cena uprawnień do emisji CO2 o 112%, natomiast cena energii elektrycznej, która stanowi istotny udział w kosztach dostawy ciepła, wzrosła rok do roku o 179%. Wszystko to przekłada się na wzrost cen ciepła w całej Polsce, w tym również w Lublinie.

Na lubelski system ciepłowniczy składają się sieć zarządzana przez LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. Działalność tych podmiotów podlega ścisłej regulacji określonej w szeregu ustaw oraz rozporządzeń, a stały nadzór nad Spółkami sprawuje Urząd Regulacji Energetyki (URE). Ceny ciepła systemowego są więc pod ścisłą kontrolą państwa realizowaną przez zatwierdzaną przez URE wysokość taryf.

Opłaty przesyłowe LPEC S.A. stanowią ok. 30 % kosztów ciepła, jakie ponosi odbiorca. 70% kosztów uzależniona jest od taryf lubelskich producentów ciepła, czyli od PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., którzy prowadzą własną politykę cenową.

Taryfa dla ciepła LPEC 2022